ĐỊA CHỈ CƠ QUAN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

 

                Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

                Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
                Điện thoại: (0299) 2211 679
                Fax: (0299) 3828 339 
                Email: soctrangipc@yahoo.com
                Website: https://soctrang.gov.vn/wps/portal/ipc/

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

Cơ quan chủ quản: UBND TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822333  Email: sokhdt@soctrang.gov.vn