Văn bản Hội nghị Văn bản Hội nghị

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 05/KH-BCĐUBND.TBTT Kế hoạch Truyền thông Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động Khởi nghiệp 12/03/2018 Tải
2 04/KH-TBHCVKT Kế hoạch thực hiện công tác hậu cần, khánh tiết Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động Khởi nghiệp 05/03/2018 Tải
3 02/KH-TBND Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động Khởi nghiệp 01/02/2018 Tải

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VIDEO CLIP VIDEO CLIP

ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

Cơ quan chủ quản: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822333  Email: sokhdt@soctrang.gov.vn