TIN TỨC TIN TỨC

STO - Qua xem xét Công văn số 856/SKHĐT-ĐKKD ngày 25-5-2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư dự án điện gió, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đồng ý kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký đầu tư các dự án điện gió theo danh mục công bố của tỉnh.

baosoctrang.org.vn 


THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VIDEO CLIP VIDEO CLIP

ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

Cơ quan chủ quản: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822333  Email: sokhdt@soctrang.gov.vn