CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

DANH MỤC

DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

Tên dự án

Địa điểm
đầu tư

Quy mô

I

Lĩnh vực nông nghiệp

1

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời

Phân trường Mỹ Phước

314,25 ha

2

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời

Phân trường Thạnh Trị

662,88 ha

3

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Phân Trường Phú Lợi

786,45 ha

II

Lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp

1

Cụm công nghiệp Vĩnh Châu

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

50 ha

2

Cụm công nghiệp Sóc Trăng

Phường 8, thành phố Sóc Trăng

50 ha

3

Cụm công nghiệp Ấp Nhì

Xã Châu Khánh, huyện Long Phú

50 ha

4

Cụm công nghiệp Xây Đá B

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

50 ha

5

Cụm công nghiệp Ngã Năm

Phường 1, thị xã Ngã Năm

44,88 ha

6

Cụm công nghiệp Cái Côn 1,2

Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

81,03 ha

7

Khu công nghiệp Mỹ Thanh

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

305 ha

8

Khu công nghiệp Trần Đề

Thị trấn Trần Đề,
 huyện Trần Đề

157 ha

9

Khu công nghiệp Đại Ngãi

Xã Long Đức, huyện Long Phú

250 ha

III

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng

1

Khu nhà hàng, khách sạn cao cấp

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Khách sạn Khánh Hưng)

0,9 ha

2

Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Quán Green)

0,96 ha

3

Trung tâm thương mại, dịch vụ

Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Bến xe khách)

01 ha

4

Khu thương mại, dịch vụ

Đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sóc Trăng trước đây)

01 ha

5

Khu thương mại, dịch vụ

Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, thành phố Sóc Trăng (Khu đất chợ Nhâm Lăng)

1,4 ha

6

Khu nhà ở thương mại

Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (phía sau khu đất Bến xe khách)

5,3 ha

7

Khu nhà ở thương mại

Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách

03 ha

8

Khu nhà ở thương mại

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

22,3 ha

9

Khu nhà ở thương mại

Ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

0,7 ha

10

Khu nhà ở thương mại

Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

3,9 ha

11

Khu chợ và nhà ở thương mại

Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

(Khu thương mại kinh tế biển)

12 ha

12

Khu chợ và nhà ở thương mại

Xã Tân Long, thị xã Ngã Năm

1,2 ha

13

Khu chợ và nhà ở thương mại

Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

7,16 ha

14

Khu chợ và nhà ở thương mại

Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên

8,28 ha

15

Khu chợ và nhà ở thương mại

Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

04 ha

16

Khu chợ và nhà ở thương mại

Thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

28,67 ha

17

Khu chợ và nhà ở thương mại

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

3,6 ha

18

Khu đô thị mới

Thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

12,5 ha

IV

Lĩnh vực du lịch

1

Khu du lịch biển, sinh thái Hồ Bể

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

307 ha

2

Khu du lịch sinh thái Mỏ Ó

Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

230 ha

3

Khu sinh thái rừng ngập mặn

Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

76 ha

4

Khu du lịch sinh thái - dịch vụ thương mại

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

22,78 ha

5

Khu Resort sinh thái

Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

25,44 ha

6

Khu văn hóa, du lịch

Phường 6, thành phố Sóc Trăng (Hồ Nước Ngọt)

47 ha

7

Khu sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf

Xã Song Phụng, huyện Long Phú

79 ha

8

Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

9,91ha

9

Khu du lịch sinh thái vườn cò

Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên

20 ha

V

Lĩnh vực giao thông vận tải

1

 Cảng Đại Ngãi

Xã Long Đức, Huyện Long Phú

 

2

Cảng nước sâu Trần Đề

Ngoài khơi cửa Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

 

3

Xây dựng mới cầu Bún Tàu

Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

 

4

Xây dựng Cầu, Bến phà Trà Ếch - Đường Đức

Xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách

 

5

Bến xe khách tỉnh Sóc Trăng

Phường 2, thành phố Sóc Trăng

02 ha

VI

Lĩnh vực năng lượng sạch

1

Nhà máy điện gió số 1

Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

1.200 ha (đất khảo sát)

2

Nhà máy điện gió số 2

Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu

1.500 ha

3

Nhà máy điện gió số 3

Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

1.600 ha

4

Nhà máy điện gió số 4

Phường 1, Phường 2 và xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu

3.300 ha

5

Nhà máy điện gió số 6

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

1.000 ha

6

Nhà máy điện gió số 7

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

3.100 ha

7

Nhà máy điện gió số 8

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

1.000 ha

8

Nhà máy điện gió số 9

Xã Trung Bình, huyện Trần Đề

3.800 ha

9

Nhà máy điện gió số 10

Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

3.800 ha

10

Nhà máy điện gió số 11

Xã An Thạnh Nam và An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

2.600 ha

11

Nhà máy điện gió số 12

Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

640 ha

12

Nhà máy điện gió số 13

Xã Vĩnh Hiệp, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

400 ha

13

Nhà máy điện gió số 14

Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

500 ha

14

Nhà máy điện gió số 15

Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

400 ha

15

Nhà máy điện gió số 16

Phường Khánh Hòa, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

500 ha

16

Nhà máy điện gió số 17

Phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

800 ha

17

Nhà máy điện gió số 18

Xã Lạc Hòa, Phường 2, Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

1.500 ha

18

Nhà máy điện gió số 19

Phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

1.200 ha

19

Nhà máy điện gió số 20

Xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải, Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

2.000 ha

20

Nhà máy điện gió số 21

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

1.000 ha

21

Nhà máy điện gió số 22

Xã Trung Bình và Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

2.600 ha

VII

Lĩnh vực chợ

1

Chợ Bông Sen

Đường Dã Tượng, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

2.625 m2

2

Chợ chuyên doanh nông sản

Xã An Thạnh Nhất,
huyện Cù Lao Dung

2.000 m2

3

Chợ Bến Bạ

Ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

2.000 m2

4

Chợ Rạch Tráng

Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

4.000 m2

5

Chợ đầu mối trái cây

Xã An Lạc Tây,
huyện Kế Sách

3.000 m2

6

Chợ Mang Cá

Xã Đại Hải, huyện Kế Sách

1.293 m2

7

Chợ Nhơn Mỹ

Xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách

1.217 m2

8

Chợ Thới An Hội

Ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách

3.900 m2

9

Chợ Phú Tâm

Xã Phú Tâm,
huyện Châu Thành

1.765 m2

10

Chợ Thuận Hòa

Thị trấn Châu Thành,
huyện Châu Thành

1.720 m2

11

Chợ Bố Thảo

Xã An Ninh,
huyện Châu Thành

1.969,41 m2

12

Chợ Thiện Mỹ

Xã Thiện Mỹ,
huyện Châu Thành

1.245,6 m2

13

Chợ Long Phú

Ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú

5.226 m2

14

Chợ Đại Ngãi

Ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

5.263 m2

15

Chợ Nhu Gia

Xã Thạnh Phú,
huyện Mỹ Xuyên

2.400 m2

16

Chợ Mỹ Hương

Xã Mỹ Hương,
huyện Mỹ Tú

2.719,65 m2

17

Chợ Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa,
huyện Mỹ Tú

1.203,6 m2

18

Chợ Phú Lộc

Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị

47.498,7 m2

19

Chợ Hưng Lợi

Ấp Kinh Ngay II, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị

11.476 m2

20

Chợ Vĩnh Lợi

Ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị

10.000 m2

21

Chợ Lịch Hội Thượng

Ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

5.112 m2

22

Chợ trung tâm huyện Trần Đề

Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

4.500 m2

23

Chợ chuyên doanh nông thủy sản

Ấp Huỳnh Kỳ, Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

30.000 m2

24

Chợ Trà Cú

Khóm 1, Phường 2, thị xã Ngã Năm

535 m2

 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1524 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

(Ha)

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

BÊN MỜI THẦU

1

Khu văn hóa, du lịch

Đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng (Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt)

47

Văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Khu du lịch biển, sinh thái

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Hồ Bể)

307,08

Dịch vụ, du lịch

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

Khu nhà ở thương mại

Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (phía sau khu đất Bến xe khách)

5,3

Thương mại, dịch vụ

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Sở Xây dựng

 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1524 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

(Ha)

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (khu đất Khách sạn Khánh Hưng)

0,73

Thương mại, dịch vụ

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Xây dựng

2

Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Câu lạc bộ hưu trí, Nhà hàng Hưng Lộc Phát và quán Cafe Green)

0,96

Thương mại, dịch vụ

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Xây dựng

3

Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại

Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, thành phố Sóc Trăng (Khu đất chợ Nhâm Lăng)

1,4

Thương mại, dịch vụ

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Xây dựng

4

Trung tâm thương mại, dịch vụ

Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Bến xe khách)

01

Thương mại, dịch vụ

Đấu giá quyền sử dụng đất

Sở Xây dựng

 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập Hội đồng xét chọn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1524 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

(Ha)

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH DỰ ÁN

1

Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xây Đá B

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

50

Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Xét chọn nhà đầu tư

UBND huyện Châu Thành

2

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời

Phân trường Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

314,25

Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo

Xét chọn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời

Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm

662,88

Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo

Xét chọn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Phân trường Phú Lợi, huyện Châu Thành

786,45

Nông nghiệp công nghệ cao

Xét chọn nhà đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VIDEO CLIP VIDEO CLIP

ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

Cơ quan chủ quản: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822333  Email: sokhdt@soctrang.gov.vn