CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Công văn số 555/UBND-NV về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại huyện Cù Lao Dung.

Theo nội dung Công văn này thì UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Một là, thống nhất chủ trương xin thực hiện dự án Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng của UBND huyện Cù Lao Dung. Cụ thể như sau:

i) Đơn vị thực hiện dự án: Huyện Đoàn Huyện Cù Lao Dung.

ii) Nguồn vốn dự kiến: Tài trợ từ tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới.

iii) Ý tưởng dự án dựa trên mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn hỗ trợ bởi Chương trình GIZ ICMP tại Cù Lao Dung.

iv) Gồm 2 hợp phần: Quản lý bền vững tài nguyên rừng ngập mặn và Sinh kế bền vững.

v) Tổng vốn: Vốn tài trợ khoảng 100.000 Euro, vốn đối ứng tối thiểu 5 – 10%.

vi) Kinh phí dự án chia làm 03 khoản: 35% cho Hợp phần 1; 45 % cho Hợp phần 2 và 20% cho chi phí hành chính.

vii) Mục tiêu: Mở rộng các mô hình sinh kế trong đồng quản lý, bao gồm lồng ghép các mô hình du lịch sinh thái rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho cộng đồng tại địa bàn huyện Cù Lao Dung.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục cần thiết cho UBND huyện Cù Lao Dung./.

Tập tin đính kèm

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VIDEO CLIP VIDEO CLIP

ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

Cơ quan chủ quản: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822333  Email: sokhdt@soctrang.gov.vn