Văn bản Hội nghị Văn bản Hội nghị

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 02/KH-TBND Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nội dung phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động Khởi nghiệp 01/02/2018 Tải
2 44-KH/BCĐ Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi nghiệp 19/01/2018 Tải
3 32/UBND-TH Phân công cơ quan làm đầu mối các Tiếu ban phục vụ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 10/01/2018 Tải
4 42-QĐ/BCĐ Về việc thành lập các tiểu ban phục vụ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và Lễ phát động khởi nghiệp 13/12/2017 Tải

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VIDEO CLIP VIDEO CLIP

ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

Cơ quan chủ quản: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822333  Email: sokhdt@soctrang.gov.vn