ĐỊA CHỈ CƠ QUAN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

 

                Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

                Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, phường 3, Thành phố Sóc Trăng
                Điện thoại: (0299) 2211 679
                Fax: (0299) 3828 339 
                Email: soctrangipc@yahoo.com
                Website: https://soctrang.gov.vn/wps/portal/ipc/

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VIDEO CLIP VIDEO CLIP

ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018

Cơ quan chủ quản: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3822333  Email: sokhdt@soctrang.gov.vn